Arena Innlandet 29. september 2022 Scandic Hamar og digitalt

Fysisk og digital jobbmesse

Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen reiseliv og utvikling og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. Elevrumsregionen, Innlandet fylkeskommune og NHO Innlandet er med som medarrangør og samarbeidspartnere

Bedrift?

På Arena Innlandet treffer du potensielle arbeidstakere både fysisk og digitalt og du får profilert din virksomhet før, under og etter arrangementet den 29. september. Du får du et kinderegg av muligheter med elev møter næringslivet, jobbmesse og kompetanseløft.

Interessert i jobb?

Bli med på Arena Innlandet torsdag 29. september fra kl. 15 – 18 og møt bedrifter på jakt etter nye ressurser – kanskje nettopp du finner drømmejobben.

Elev/student?

Hvis du er 10. klassing eller videregående elev har du mulighet til å møte næringslivet for å høre hvilke behov de har og hvilke muligheter som er i ulike bransjer og bedrifter.

Behov for kompetansepåfyll?

For alle som er i jobb er det viktig med livslang læring og påfyll for å være relevant i arbeidslivet. Vi har valgt ut noen områder som er aktuelle på tvers av bransjer og bedrifter.

Arena Innlandet fysisk og digital jobbmesse 29. september 2022

Formålet med jobbmessen er å vise frem jobbmulighetene i regionen, tiltrekke oss attraktive arbeidstakere og bidra til kompetanseløft for regionen. Ambisjonen er at Arena Innlandet 2022 et godt og effektivt utstillingsvindu for næringslivet som ønsker å rekruttere og en møteplass mellom din bedrift og elever/studenter for lærlingeplasser, utdannings- og karrierevalg.

Arrangementet blir tredelt med elev møter næringsliv på formiddagen, kompetanseløft, tradisjonell jobbmesse og karrierevalg på ettermiddagen.

Elever møter næringsliv 27. januar 2022

Her er hovedfokus å la elever møte dere i lærebedrifter, næringslivet og bransjer for å få innblikk i hva dere har behov for og ikke minst hvilke muligheter man har innen ulike bransjer og aktører.

Det vil være en kombinasjon av korte foredrag fra ulike bransjer og en vandring digitalt mellom stands for å få et bedre bilde av hvilke muligheter som finnes i Innlandet og gi input til valg av læreplass eller studieretning.

«Arena Innlandet er en møteplass hvor elever, studenter og jobbsøkende kan møte næringslivet fra Innlandet»

Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen reiseliv og utvikling og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. Elverum kommune, Elverum Vekst, Innlandet fylkeskommune, Digital Innlandet og NHO Innlandet er med som medarrangør og samarbeidspartnere.