ARENA INNLANDET ER FLYTTET TIL 29.SEPTEMBER 2022

 

Bedrift?

Den tradisjonelle fysiske jobbmessen er flyttet til 29. september 2022. Vil du møte elever for langsiktig rekruttering? Bli med på digitalt møte mellom elev og lærebedrift/næringsliv 27. januar.

Jobbsøker?

Bli med på jobbmesse 29. september og møt spennende bedrifter i Innlandet. Her får du også tips til å skrive en god CV, kompetanseløft og tips til karrierevalg. Du kan delta både fysisk og digitalt.

Elev/student?

Er du usikker på hvilken linje du skal velge? Bli med på elev møter næringsliv digitalt. Her møter du bransjer, bedrifter og opplæringskontor for inspirasjon og oversikt over hvilke behov og jobbmuligheter som er i Innlandet.

Elever møter næringsliv 27. januar 2022

Her er hovedfokus å la elever møte dere i lærebedrifter, næringslivet og bransjer for å få innblikk i hva dere har behov for og ikke minst hvilke muligheter man har innen ulike bransjer og aktører. Det vil være en kombinasjon av korte foredrag fra ulike bransjer og en vandring digitalt mellom stands for å få et bedre bilde av hvilke muligheter som finnes i Innlandet og gi input til valg av læreplass eller studieretning.

Vi kjører en Kahoot med premiering på slutten. Vi inviterer dere i næringslivet til å ha gratis digital stand på arrangementet med mulighet til å møte elevene og chatte/ha møter med de. Dere har også mulighet til å bli med på første del av programmet med foredrag.

Arrangementet kjøres på plattformen Myonvent. For å delta som bedrift/organisasjon må du registrere deg som utstiller (kun en fra hver bedrift) øvrige fra bedriften som ønsker å være med registrerer seg om deltaker. Den som oppretter standen har mulighet til å tilordne andre kollegaer til å være en del av standen (de som skal delta må være registrert som deltakere)

Fra kl. 10.00 – 12.00: 10. klasse møter lærebedrifter/næringslivet
Fra kl. 12.30 – 14.30: Korte innlegg med inspirerende informasjon fra bransjer, bedrifter og opplæringskontor for å gi et bilde av mulighetene i Innlandet

  • Første del – korte innlegg med inspirerende informasjon fra bransjer, bedrifter og opplæringskontor for å gi et bilde av mulighetene i Innlandet
  • Andre del – en digital vandring blant stands for å møte bransjer, bedrifter og opplæringskontor. Her kan elevene se på informasjon og chatte med den enkelte
  • Tredje del – avslutning i plenum med paneldebatt og Kahoot med premiering

Arena Innlandet fysisk og digital jobbmesse 29. september 2022

Formålet med jobbmessen er å vise frem jobbmulighetene i regionen, tiltrekke oss attraktive arbeidstakere og bidra til kompetanseløft for regionen. Ambisjonen er at Arena Innlandet 2022 et godt og effektivt utstillingsvindu for næringslivet som ønsker å rekruttere og en møteplass mellom din bedrift og elever/studenter for lærlingeplasser, utdannings- og karrierevalg. Arrangementet blir todelt med elev møter næringsliv på formiddagen og tradisjonell jobbmesse og kompetanseløft, inkludering og karrierevalg på ettermiddagen.

 

Jobbsøker

Du som jobbsøker kan få et innblikk i arbeidsmarkedet i Innlandet. På den fysiske messen 29. september 2022 er muligheten stor for å treffe representanter fra interessante bedrifter og høre om behov og rekrutteringsmuligheter.

I tillegg kan du delta elektronisk for å søke, finne og kontakte potensielle arbeidsgivere elektronisk.

Bedrifter

Vi har tatt Arena Innlandet konseptet hjem og videreutviklet det sammen med NAV i Hamarregionen. Nytt av året er digital jobbmesse, kompetanseløft, karrierevalg og fokus på inkludering.

«Arena Innlandet er en møteplass hvor elever, studenter og jobbsøkende kan møte næringslivet fra Innlandet»

Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen reiseliv og utvikling og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. Elevrumsregionen, Innlandet fylkeskommune og NHO Innlandet er med som medarrangør og samarbeidspartnere