For bedrifter

Rekrutter kompetanse på kort og lang sikt

På Arena Innlandet treffer du potensielle arbeidstakere både fysisk og digitalt og du får profilert din virksomhet før, under og etter arrangementet den 29. september. På Arena Innlandet får du et kinderegg av muligheter med elev møter næringslivet, jobbmesse og kompetanseløft. Ved å delta har du mulighet til å møte elever/studenter for å informere om dine behov og muligheter og påvirke studievalg for langsiktig rekruttering. Du deltar på jobbmessa for rekruttering og for å vise fram mulighetene i din bedrift og du kan bidra på kompetanseløft arenaen for å få påfyll og/eller dele din kompetanse.

For en meget hyggelig pris får du fysisk og digital stand, markedsføring og anledning til å møte både elever, jobbsøkere og profilere din virksomhet.

Deltakelse gir din bedrift:

Under arrangementet kan du:

Deltakeravgift:

Deltakeravgift* for bedrifter i Hamarregionen, Lillehammerregionen og Elverumregionen:

Deltakeravgift* for bedrifter utenfor Hamarregionen, Lillehammerregionen og Elverumregionen:

Bli med på Arena Innlandet – en effektiv møteplass hvor du:

– Møter 10. klassinger og elever fra videregående skoler fra hele Innlandet og kan inspirere de til studie og utdanningsvalg for å møte dine kompetansebehov
– Møter jobbsøkere, studenter og potensielle jobbsøkere hvor du kan vise din virksomhet, behov og muligheter
– Bidrar til å vise mangfoldet i næringslivet for økt attraktivitet for deg og Innlandet
– Blir profilert som attraktiv arbeidsplass og bidra til kompetansepåfyll

Arrangementet er tredelt med etterfølgende nedrigg og sosial mingling:
Del 1 – Elev møter næringslivet kl 10.00 – 14.30
Del 2 – Kompetanseløft kl 13.00 – 18.00
Del 3 – Jobbmesse kl 15.00 – 18.00

*Avgiften dekker deltakelse på fysisk og digital messe 29. september 2022.

DIGITALT MESSEGULV: Den digitale messeplattformen myOnvent lar elever og studenter besøke virtuelle stander og ta kontakt med bedrifter.