HAR DU BEHOV FOR FLERE PÅ LAGET DITT?

VIL DU PÅVIRKE ELEVER TIL Å VELGE DIN BRANSJE?

Elever møter næringsliv 27. januar 2022

Her er hovedfokus å la elever møte dere i lærebedrifter, næringslivet og bransjer for å få innblikk i hva dere har behov for og ikke minst hvilke muligheter man har innen ulike bransjer og aktører. Det vil være en kombinasjon av korte foredrag fra ulike bransjer og en vandring digitalt mellom stands for å få et bedre bilde av hvilke muligheter som finnes i Innlandet og gi input til valg av læreplass eller studieretning.

Vi kjører en Kahoot med premiering på slutten. Vi inviterer dere i næringslivet til å ha gratis digital stand på arrangementet med mulighet til å møte elevene og chatte/ha møter med de. Dere har også mulighet til å bli med på første del av programmet med foredrag.

Arrangementet kjøres på plattformen Myonvent. For å delta som bedrift/organisasjon må du registrere deg som utstiller (kun en fra hver bedrift) øvrige fra bedriften som ønsker å være med registrerer seg om deltaker. Den som oppretter standen har mulighet til å tilordne andre kollegaer til å være en del av standen (de som skal delta må være registrert som deltakere)

Fra kl. 10.00 – 12.00: 10. klasse møter lærebedrifter/næringslivet
Fra kl. 12.30 – 14.30: Korte innlegg med inspirerende informasjon fra bransjer, bedrifter og opplæringskontor for å gi et bilde av mulighetene i Innlandet

 • Første del – korte innlegg med inspirerende informasjon fra bransjer, bedrifter og opplæringskontor for å gi et bilde av mulighetene i Innlandet
 • Andre del – en digital vandring blant stands for å møte bransjer, bedrifter og opplæringskontor. Her kan elevene se på informasjon og chatte med den enkelte
 • Tredje del – avslutning i plenum med paneldebatt og Kahoot med premiering


For å registrere deg som utstiller, se denne presentasjonen og registrer deg her.

For å registrere deg som deltaker – registrer deg her.

Deltakelse gir din bedrift:

 • Egen skreddersydd stand fysisk og digitalt på jobbmesse.no
 • Profilert bedriften og aktuelle jobber før, under og etter selve messene
 • Møte fremtidige arbeidstakere digitalt og fysisk på arrangementet den 29. september – hele landet som nedslagsfelt på den digitale delen
 • Møte elever/studenter for å informere om muligheter og motivere for studievalg
 • Bygge nettverk og nye samarbeid
 • Bidra til kompetanseløft for regionen og la ansatte få kompetanseløft
 • Synlig stand på jobbmesse.no i ett år

Under jobbmessen kan du:

 • Chatte med kandidater
 • Ha videosamtaler
 • Motta CV’er og søknader fra kandidater
 • Synliggjøre stillinger og profilere din bedrift
 • Bygge nettverk og nye samarbeid
 • Bidra til kompetanseløft for regionen og la ansatte få kompetanseløft
 • Delta på jobbmessen med flere kollegaer fra der det passer deg
 • Møte fremtidige arbeidstakere digitalt og fysisk på arrangementet den 29. september – hele landet som nedslagsfelt på den digitale delen

Deltakeravgift:

Deltakeravgift* for bedrifter i Hamarregionen og Elverumregionen:

 • 3000 kr for bedrifter med under 20 MNOK i årsomsetning
 • 6000 kr for bedrifter med mer enn 20 MNOK i årsomsetning


Deltakeravgift* for bedrifter utenfor Hamarregionen og Elverumregionen:

 • 4500 kr for bedrifter med under 20 MNOK i årsomsetning
 • 7500 kr for bedrifter med mer enn 20 MNOK i årsomsetning

 

*Avgiften dekker deltakelse på fysisk og digital messe 29. september 2022. Den digitale messen for elever og studenter 27. januar er kostnadsfri for de bedriftene som ønsker å delta.

Arena Innlandet fysisk og digital jobbmesse 29. september 2022

 

Bedrifter

Vi har tatt Arena Innlandet konseptet hjem og videreutviklet det sammen med NAV i Hamarregionen. Nytt av året er digital jobbmesse, kompetanseløft, karrierevalg og fokus på inkludering.

«Arena Innlandet er en møteplass hvor elever, studenter og jobbsøkende kan møte næringslivet fra Innlandet»

Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen reiseliv og utvikling og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. Våre naboregioner, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik og Lillehammer har vært invitert med inn og har deltatt på noen arrangementer.