Hopp til innholdet

Disse møter du:

BDO  er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. I BDO forenes vi av å gjøre en positiv forskjell, for våre kunder, samfunnet og hverandre. Derfor søker vi deg som er engasjert, motivert og nysgjerrig. Du kommer til et fremtidsrettet selskap i sterk vekst, hvor du får både påvirke, lære og utvikle deg.  Fremfor alt blir du en del av et felleskap preget av ekte engasjement og høy kompetanse.

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn. Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.
Vår ambisjon er at vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene. Vi søker utviklere, techleads, løsningsarkitekter, endringsledere, rådgivere, designere …

Byggopp Innlandet er et opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk som er opprettet av medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innlandet (EBA). I Byggopp Innlandet er vi spesialister på lærlingspørsmål og fagopplæring. Byggopp Innlandet
fungerer som et servicekontor for alle våre lærlinger og medlemsbedrifter

Caverion er teknisk totalleverandør av smarte og grønne bygg. Vi er 2 400 fageksperter i hele Norge som bygger nytt, rehabiliterer, vedlikeholder og drifter eksisterende bygg som gir deg nye muligheter og en tryggere hverdag. I Caverion jobber vi aktivt med å bygge en mangfoldig, likeverdig arbeidsstyrke. Vårt mål er å være en bedrift hvor det er godt å arbeide uavhengig av kjønn, alder, legning, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker å bli et ledende eksempel på likestilling og mangfold i vår bransje, samt bli en foretrukken arbeidsgiver uavhengig av bransje. 

Curida driver leieproduksjon av flytende legemidler og næringsmidler. Fabrikken i Elverum har over 40 års erfaring fra avansert legemiddelproduksjon. Før Curida ble etablert i 2015, tilhørte fabrikken japanske Takeda, og før det norske Nycomed. Det var de ansatte ved fabrikken som sto bak etableringen av Curida, som i dag har 140 ansatte. Curida gjør produksjons- og utviklingsoppdrag for norske og internasjonale kunder, og har noen av verdens største legemiddelselskaper på sin kundeliste.

Er du interessert i en karriere i Eidsiva og ønsker å være en del av det grønne skiftet? Som ansatt i Eidsiva er du en del av et stort fellesskap. Vi er Norges største regionale energi- og telekomkonsern, og er nesten 1200 ansatte fordelt på et morselskap og de ulike forretningsområdene; Elvia, Eidsiva Bredbånd og Eidsiva Bioenergi. Gjennom gode fagmiljøer, utviklingsarbeid og satsning på våre ansatte, dyrker vi engasjerende medarbeidere og positivt arbeidsmiljø.

Eika Forsikring er Norges sjette største forsikringsselskap. Hos oss jobber nærmere 200 lagspillere på våre kontor i Hamar og Oslo. I en verden som stadig er i endring er vi avhengige av å ha med engasjerte lagspillere på laget. Er du på jakt etter en lærlings-stilling innenfor IT, eller kan du tenke deg en traineestilling?

I Elverum kommune har vi i overkant av 1 800 medarbeidere som hver dag yter sitt beste for å levere gode tjenester til våre innbyggere. Vi trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Hos oss jobber det alt fra blant annet rørleggere, lærere, sykepleiere, barnevernspedagoger, miljøterapeuter til byggingeniører, jordmødre, økonomirådgivere og driftsteknikere.

Elverum Vekst jobber med vekst og utvikling i Elverum, og er eid av Elverum kommune. Vi skal bidra til å skape, ta initiativ til og inspirere til vekst og utvikling for være en attraktiv kommune for både bedrifter, besøk og bosted. I tillegg til å bidra til næringsutvikling, utvikler vi den grønne bydelen Ydalir og selger næringstomter i Grundsetmoen.

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med rundt 1700 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Hos oss finner du studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, bygg, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Gjøvik.

Forsvaret er landets største lærebedrift med ca 630 lærlinger fordelt over 30 ulike fag. Hos oss gjennomfører du førstegangstjenesten og fagbrev over 2 år. Vi tilbyr læreplasser over hele landet.

Gammel Nok er et bemanningsselskap med fokus på mennesker i alderen 50+ Selskapet bistår med bemanning, rekruttering, praktisk tjenester og omsorg.  Våre oppdragsgivere er både offentlig virksomhet, privat næringsliv, og private kunder som ser verdien av å knytte til seg voksne og erfarne medarbeidere. Noe av det som kjennetegner Gammel Nok sine kandidater er at de er seniorer med bred og allsidig arbeidserfaring, sosial kompetanse, høy arbeidsmoral, stor motivasjon for å jobbe, lojalitet og arbeidsglede. Gammel Nok Innlandet søker kandidater, samarbeidspartnere og oppdragsgivere innenfor de fleste bransjer og fagområder.

Glommen Mjøsen Skog er et skogsamvirke som eies av omkring 7100 skogeiere fra Innlandet og deler av Viken fylke. Vi kjøper og selger tømmer, administrer hogstoppdrag, utarbeider digitale skogbruksplaner og tilbyr en rekke andre skogtjenester. Våre fagfolk bistår skogeiere med faglige råd innenfor mange felt tilknyttet skogeiendommen og næringspolitiske spørsmål. Vi utøver aktivt industrieierskap, deriblant som største eier i Moelven Industrier.

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative, and sustainable colocation data centers in Norway and the UK. The data centers operate on low cost 100% renewable power and the use of free cooling creates high power efficiency. Our enthusiastic and skilled team of data centre engineers, technicians and service managers operate our data centers. We aim to be the most professional data center operator in the market. Therefore, we encourage knowledge and training to raise the skill of our personnel.

Hamar kommune ligger i Innlandet med hovedsete i byen Hamar. Byen er Innlandets største med i overkant av 32 000 innbyggere. Hamar er den største byen i Innlandet med sine 32 200 innbyggere. De har et mangfold av stillinger.

Hamarregionen reiseliv og utvikling («Hamarregionen») er et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ som fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet og reiselivet i regionen.

Hias er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Hias ble etablert som et regionalt avløpsselskap i forbindelse med Mjøsaksjonen i 1974.  Hias leverer vann til ca. 56 000 personer og renser avlp fra ca. 65 000 personer. Hias har ca. 55 ansatte. 

Hos Høgskolen i Innlandet kan du velge mellom et bredt spekter av utdanninger. Vi har over 15.000 studenter fordelt på våre seks studiesteder. Vi er opptatt av å gi studentene våre et lærerikt, utfordrende og artig studieløp. Vi er en av de største arbeidsgiverne i regionen, og har per i dag over 1000 ansatte! Vi har stadig behov for faglige, administrative og teknisk ansatte hos oss.

Innlandet fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, og er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med cirka 4000 ansatte. Vi eier og driver 23 videregående skoler, 41 tannklinikker, nesten 7000 kilometer fylkesveger og står for kollektivtrafikken gjennom Innlandstrafikk. Vi gir økonomisk og faglig støtte innen mange ulike områder – til kommuner, bedrifter, lag og organisasjoner samt privatpersoner. Vi trenger alltid flere dyktige medarbeidere til våre spennende, givende og samfunnsnyttige stillinger. Vi ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om det er behov for det.

Innlandet politidistrikt er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Politidistriktet har ca. 1000 ansatte som daglig bidrar til å løse det viktige samfunnsoppdraget. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver, og du trenger ikke være politi for å løse mange av dem. Politidistriktet har ansatte som jobber med saksbehandling, forvaltning, publikumsmottak, rådgivning, regnskap, IKT, kommunikasjon, HR, analyse med mer.

K. A. Rasmussen er et internasjonalt selskap med hovedkontor og produksjon på Hamar som produserer og selger ulike typer produkter og tjenester med tilknytning til edelmetaller. De har ca 60 ansatte på Hamar og 7 i Oslo. Her drives Nordens største raffineri for edelmetaller.

Kilde er en familie av selskaper og spesialister innen journalistikk, nyhetsformidling, kommunikasjon, teknologi og forretningsutvikling. Kilde er morselskapet i familien, formelt KildeGruppen AS. Totalt teller gruppen ca 200 ansatte og har en årlig omsetning på rundt 300 millioner kroner. Det gjør oss til den største aktøren innen medier og kommunikasjon i Innlandet. Kilde er en aktiv samfunnsaktør, sterkt forankret i Innlandet med vårt lokale eierskap. Gjennom våre datterselskaper og merkevarer er selskapet en stor arbeidsgiver, sentral nyhetsformidler og viktig partner for næringslivet i regionen.

Klosser Innovasjon er et av Norges sterkeste utviklings- og innovasjonsmiljø, og siden oppstarten av bedriften i 2000 har vi vært en drivkraft for innovasjon i Innlandet.I samhandling med næringslivet, akademia og det offentlige gjennomfører vi verdiskapende utviklingsprosjekter. Spesielt er vi opptatt av at Innlandet skal lykkes med sine ambisjoner innenfor grønn omstilling og utvikling av industri som utnytter ressurser fra jord og skog.

Liebherr hører ikke bare til en av verdens største produsenter av anleggsmaskiner. Konsernets over 48 000 ansatte er med å definere det teknologiske fremskrittet også på mange andre områder. Det som driver den globale Liebherr Group er en lidenskap for teknologi, oppmerksomhet på kvalitet ned til minste detalj og en tydelig orientering mot produktbruk. Disse verdiene legemliggjør også de ansatte i Liebherr-Norge AS i det daglige arbeidet.

Lærlingsenteret Innlandet er et tverrfaglig opplæringskontor og er et bindeledd mellom lærebedrifter, skoler, myndigheter og søkere. Vi arbeider med å formidle lærlinger til våre medlemsbedrifter. Vi kan hjelpe deg med læreplass innen flere fag, blant annet bygg og anleggsfag, elektro, salg og IT, restaurant og matfag og mediefagene.

Løten kommune har ca. 630 ansatte (465 årsverk) pr 1.8.22. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger. Vi tilbyr kompetente fag- og arbeidsmiljøer, og et stort mangfold av arbeidsplasser innen mange ulike tjenesteområder. Vi skal utvikle, tenke nytt og omstille organisasjonen til det beste for de tjenestene som organisasjonen skal levere, både internt og ut mot innbyggerne i kommunen.

Mage-tarmforbundet (tidligere kalt Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer) er en landsomfattende organisasjon for deg som har en diagnose knyttet til fordøyelsessystemet. Vårt formål er å ivareta og fremme interessene til fordøyelsessyke og deres pårørende. Mage-tarmforbundet er en pasientdrevet organisasjon og har mange likemenn over hele landet. Gjennom likepersonsarbeid jobbes det med alt fra skravlekvelder og medlemsmøter ute i lokallagene, til medlemsmagasin, sosiale medier, filmer og forum. Hvert år arrangerer vi ungdomssamlinger, familiesamlinger, samt webinarer og IBD-dagen.

Matbransjen Innlandet tilbyr læreplasser innen en rekke fagområder og den faglige variasjonen er stor. Her finner du aktører som har brede karrieretilbud og muligheter, og den faglige variasjonen er stor. Ved å sikte seg inn mot matbransjen i Innlandet, får du tilgang til jobbmuligheter innenfor noen av landets største bedrifter og du får jobbe med kjente merkevarer.

Minel er Norges femte største elektroentreprenør. Våre selskap utfører tradisjonell elektroinstallasjon i alle typer bygg mot privatmarkedet, utbyggere og offentlig sektor. Vi har vært elektrikeren til familier i generasjoner og vi er godt kjent i våre lokalmarked. Det skal våre Minel-bedrifter fortsette med. Selskapene i Minel har vist god utvikling de siste årene. Vi har dyktige fagfolk og ledere som vet hva kundene trenger. Det er viktig for oss å bygge Minel videre på den lokale forankringen, og sørge for at kundene fortsatt får god oppfølging og service.

MjøsAnker hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Mer enn tusen personer får årlig tilbud om arbeidstrening, arbeidsutprøving og kursing hos oss som gjør dem i stand til å komme ut og delta i arbeidsmarkedet. Som Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift samarbeider vi tett med lokalt næringsliv om trygg rekruttering av arbeidskraft. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede ved mestring og utvikling!

NAV, eller Arbeids- og velferdsforvaltningen har ca. 22.000 medarbeidere og vi forvalter nesten 1/3 av Norge sitt statsbudsjett gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Vi har både statlige og kommunale tjenester og vi skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker muligheter.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samler Norges største fellesskap av bedrifter, og er den ledende organisasjonen for arbeidsgivere. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet. Nasjonalt består vi av et fellesskap med over 30.000 medlemsbedrifter med over 600.000 årsverk, samt regionkontor som dekker alle fylkene og landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser. I NHO Innlandet har vi om lag 2300 medlemsbedrifter og jobber med lokal påvirkning.

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne design -og miljøfag, interiør og anleggsfag, samt kurs.

I tillegg tilbyr vi videregående utdanning for voksne innen gartner- og blomsterdekoratørfaget.

Skolen ligger i Moelv og har i overkant av 300 studenter. Skolen har et ideelt læringsmiljø for grønne fagområder og har mange unike studietilbud som ingen andre tilbyr i landet.

Nortura Rudshøgda er den største industriarbeidsplassen i Ringsaker kommune med ca. 650 ansatte. Her slaktes og skjæres storfe, småfe, og foredlingsvirksomheten omfatter hamburgere, panerte produkter, ferdigmat, bacon, kjøttkaker, karbonader, kjøttboller, marinerte produkter og forbrukerpakket biff, fersk og fryst finstykk. Vi har et betydelig ekspedisjonsområde med plukking og ekspedering av varer.

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater. De representerer bransjer som anlegg, skog, gjenvinning og brønnborere.

Okio (Opplæringskontoret for industribedrifter østlandet) er et flerfaglig samvirkeforetak mellom medlemsbedrifter for organisering og koordinering av fagopplæring som er bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige. Læringer er sikret veien fram til fag/svenneprøven via lærekontrakter med OKIO.

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert av Bygg- og Tømrermestrenes Forening i 1967. Kontoret er landets første opplæringskontor. Hvert år inngår vårt kontor rundt 300 lærekontrakter i tømrerfaget.Vi sørger bl.a. for å formidle søknader om læreplasser. tilbyr lærlingene nødvendige kurs og perfeksjonering, og gir råd og veiledning til bedriftene.

Vi er en av verdens største produsenter av glass til bygg- og bilindustrien. Konsernet ble grunnlagt i 1826 og har siden 2006 vært en del av NSG Group med hovedkontor i Japan. Produksjonsavdelingen for Pilkington Norge as ligger i Elverum. Her bearbeides glasset. Vi har en stor avdeling for isolerglassproduksjon og et bredt og variert utvalg av glasstyper.

I Norge er vi over 2300 problemløsere fordelt på 28 kontorer spredt over hele landet, som er rå på samhandling, tenker ulikt og har hjertet på rett plass. Vi går på jobb hver dag for å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Vi tror på en raus kultur, og at det er sammen med kunder og kollegaer vi bidrar til å utvikle varige verdier. 

Ringsaker er den største kommunen i Innlandet i antall innbyggere. Ved utgangen av 1. halvår 2022 var det 35 327 innbyggere i kommunen. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som den næringsvennlige kommunen. Mjøsa gir Ringsaker 11,4 mil med strandlinje og fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser – omgitt av det vakre kulturlandskapet Ringsaker er så kjent for.

Etter å ha sikret det som betyr noe for kundene i over 90 år, har vi sett mer enn de fleste. Det store flertall av vekterne har praksis, trening og kurs for å utføre spesialisert vakthold. Våre medarbeideres samlede kompetanse overføres effektivt til nyansatte og lærlinger. Vi søker: Vektere til stasjonære og mobile tjenester (hovedsak deltid) samt lærlinger. Vi tar også inn praksis elever fra vgs.

Sirkula arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall for å gi det høyere verdi, og samfunnet økt bærekraft. Vi håndterer avfallet fra 95 000 innbyggere i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune, og tar også imot avfall fra næringslivet. Sirkula drifter fem gjenvinningsstasjoner, to avfallsanlegg og deponi, produserer jord og har Norges første ombrukskjøpesenter, Resirkula, i kretsløpsparken ved Hamar.

SOA – senter for opplæring i anleggsgartnerfaget ble stiftet i 1985 og er i dag godkjent opplæringskontor i 6 fylker. SOA har medlems- og lærebedrifter i privat og offentlig sektor. Vi setter faglig kvalitet i fokus og en fagkonsulent fra SOA følger opp lærlinger/lærekandidater i bedrift gjennom hele læretiden. Hver høst/vinter får alle våre lærlinger/lærekandidater tilbud om «lærlingskole» og andre fagkurs. Vi tilbyr også kurs til ansatte i våre medlemsbedrifter og andre i bransjen.

Stange er et eldorado for natur- og friluftinteresserte og her er du omgitt av grønne omgivelser som gir deg pusterom. Inngangsporten til Innlandet. Her kan du bo i landlige omgivelser med nærhet til det urbane. Kulturlandskapet og storgårdene inviterer til opplevelser både sommer og vinter. En av landets største jordbrukskommuner som kombinerer bærekraftighet og naturforvaltning med matkultur og historisk stolthet. I en kommune har vi behov for nær sagt all kompetanse.

Sulland er et av Norges største privateide bilkonsern med 38 bilhus og over 1 100 medarbeidere. Vi mobiliserer for fremtiden, og ønsker nye medarbeidere velkommen. Gjennom våre importører kan vi tilby bransjens beste opplæring, og vi har gjennom egne selskaper kompetanse for utdanning innenfor systemer og kundebehandling. Vi satser også stort på intern rekruttering, og oppfordrer våre egne ansatte til å søke på stillingene som ligger ute.

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Som et av landets største helseforetak med om lag 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, har vi Innlandets største kompetansemiljø. Vi har alltid behov for dyktige og motiverte fagfolk, spesielt innen det helsefaglige området, men også innenfor mange andre viktige fagområder.

Syljuåsen er en veletablert lokaleid totalentreprenør i Innlandet med vekstambisjoner. Vårt mål er å være den foretrukne entreprenøren i Innlandet og være en aktiv pådriver til utvikling i bransjen. Syljuåsen AS omsetter i dag for ca. 650MNOK rundt Mjøsa, med hovedkontor på Gjøvik, og avdelingskontorer på Lillehammer og Hamar. Alt innen boliger, nærings- og offentlige bygg.

SpareBank 1 Østlandet har 37 bankkontorer spredt om i Innlandet, Oslo og Viken. Vi i Norges fjerde største sparebank, er alltid på jakt etter deg som har ambisjoner, og som kan være en engasjert ambassadør for SpareBank 1 Østlandet.

TikTok is the leading destination for short-form mobile video. Our mission is to inspire creativity and bring joy. We stay curious: we’re always searching for inspiration in ourselves and the world around us.

Sammen skaper vi et levende Norge. Uansett om du er informatiker, teknolog, markedsfører, matviter, selger, økonom, ingeniør, lærling eller vil jobbe med logistikk, er det din unike innsikt, motivasjon, samarbeidsevne og skaperkraft som bidrar til at vi sammen skaper et levende Norge.

Tepas Kompetanse AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift.                                                             Vi tilbyr tjenester innen karriereveiledning, arbeidstrening, kurs, sykefravær og opplæring.          Vår forretningside:«Tepas Kompetanse skal gjennom kartlegging, arbeidsinkludering og kompetansebygging aktivt bidra til at mennesker får økte muligheter til utdannelse og arbeid»    Vårt slagord er: «vi skaper ringvirkninger»

Traktorbransjens Opplæringskontor formidler læreplasser innen landbruksmaskin-mekanikerfaget, anleggsmaskinmekanikerfaget, truck- og liftmekanikerfaget og reservedelsfaget. Vi er godkjent i 6 fylker, og bistår lærlingen og bedriften gjennom læretiden og fram til fagprøve. Vi søker lærlinger innen landbruksmaskin-mekanikerfaget, anleggsmaskinmekanikerfaget, truck- og liftmekanikerfaget og reservedelsfaget.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. For å skape de endringene som må til, trenger vi hjelp fra de som tør å tenke nytt i smått og stort.

Veksthuset Personal er et personalselskap som i hovedsak jobber med bemanning og rekruttering til virksomheter i Norge. Vi har kunder innen mange bransjer, og flere av kundene er solide, nasjonale aktører.

VRINN Immersive Learning Cluster jobber med å endre læring i bred forstand, gjennom å skape nye løsninger for læring, trening og kunnskapsoverføring ved bruk «omsluttende» teknologier som VR og AR (ofte omtalt som XR), spill og «spillifisering».

XXL Sport og Villmark er Nordens største sportskjede. Vi tilbyr et bredt sortiment av kjente merkevarer på nett og i våre mange varehus. Tilsammen har vi mer enn 5.000 entusiastiske ansatte. Vi har lidenskap og kunnskap om sport, og vi bryr oss og tar vare på kundene, hverandre og omgivelsene rundt oss. Vi setter alltid kunden først! Vi ønsker at kundene skal merke at XXL ønsker dem velkommen, støtter og inspirerer.

De møtte du i 2022:

Arribatec Cloud er spesialister på drift av sky- og sikkerhetstjenester til mellomstore og store bedrifter i hele Norge, Norden og internasjonalt. Vi hjelper virksomheter med å hente gevinster fra skyen gjennom kontinuerlig optimalisering og forbedring. Fra vårt hovedkontor på Hamar er vi en arbeidsgiver som ser deg – og vil utvikle deg.

ASKO HEDMARK ligger i Brumunddal, i Ringsaker kommune. ASKO HEDMARK er en av innlandets største bedrifter innen logistikk og transport, og har konkurransedyktige betingelser. De har 260 medarbeidere. Kjernevirksomheten er effektiv logistikk og vareforsyning til våre kunder innenfor dagligvare- og serveringsbransjen.

Betonmast Innlandet er en totalleverandør i bygg- og anleggsbransjen. Selskapet utfører alle typer byggeoppdrag, som bygging av skoler, næringsbygg, boliger, kjøpesenter og omsorgsboliger. Vi har stor egenproduksjon med egne håndverkere, og alle betong- og tømrerarbeider utføres av våre høyt kvalifiserte fagfolk. Betonmast Innlandet har Hadeland, Toten, Gjøvik, Hamar og Lillehammer som sitt område. Vi søker håndverkere av alle fag, prosjektingeniører, anleggsledere og arbeidsledere, prosjektledere og prosjekteringsledere.

Byggopp Innlandet er et opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk, som er opprettet av medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innlandet (EBA). I Byggopp Innlandet er vi spesialister på lærlingspørsmål og fagopplæring. Byggopp Innlandet
fungerer som et servicekontor for alle våre lærlinger og medlemsbedrifter

Advokatfirmaet Campbell & Co AS er et mellomstort advokatfirma i Innlandet med kontorer i Gjøvik, Hamar, Moelv og Brumunddal. De bistår i stor grad privatklienter innen fagfelt som arv- og familierett, strafferett og erstatningssaker etter personskade eller vold, men har også bred kompetanse innen næringslivssaker. Deres advokater prosederer jevnlig saker for retten, og bistår våre klienter i hele prosessen fra rådgivning til tvisteløsning og prosedyre.

Curida driver leieproduksjon av flytende legemidler og næringsmidler. Fabrikken i Elverum har over 40 års erfaring fra avansert legemiddelproduksjon. Før Curida ble etablert i 2015, tilhørte fabrikken japanske Takeda, og før det norske Nycomed. Det var de ansatte ved fabrikken som sto bak etableringen av Curida, som i dag har 140 ansatte. Curida gjør produksjons- og utviklingsoppdrag for norske og internasjonale kunder, og har noen av verdens største legemiddelselskaper på sin kundeliste.

Er du interessert i en karriere i Eidsiva og ønsker å være en del av det grønne skiftet? Som ansatt i Eidsiva er du en del av et stort fellesskap. Vi er Norges største regionale energi- og telekomkonsern, og er nesten 1200 ansatte fordelt på et morselskap og de ulike forretningsområdene; Elvia, Eidsiva Bredbånd og Eidsiva Bioenergi. Gjennom gode fagmiljøer, utviklingsarbeid og satsning på våre ansatte, dyrker vi engasjerende medarbeidere og positivt arbeidsmiljø.

Eika Forsikring er Norges sjette største forsikringsselskap. Hos oss jobber nærmere 200 lagspillere på våre kontor i Hamar og Oslo. I en verden som stadig er i endring er vi avhengige av å ha med engasjerte lagspillere på laget. Er du på jakt etter en lærlings-stilling innenfor IT, eller kan du tenke deg en traineestilling?

I Elverum kommune har vi i overkant av 1 800 medarbeidere som hver dag yter sitt beste for å levere gode tjenester til våre innbyggere. Vi trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Hos oss jobber det alt fra blant annet rørleggere, lærere, sykepleiere, barnevernspedagoger, miljøterapeuter til byggingeniører, jordmødre, økonomirådgivere og driftsteknikere.

Elverum Vekst jobber med vekst og utvikling i Elverum, og er eid av Elverum kommune. Vi skal bidra til å skape, ta initiativ til og inspirere til vekst og utvikling for være en attraktiv kommune for både bedrifter, besøk og bosted. I tillegg til å bidra til næringsutvikling, utvikler vi den grønne bydelen Ydalir og selger næringstomter i Grundsetmoen.

Elvia er Norges største nettselskap og er ansvarlig for å sikre at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo har strøm i stikkontakten. Vi eier og drifter det lokale distribusjonsnettet i 48 kommuner, samt det regionale distribusjonsnettet i de tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold og det meste av nåværende Innlandet fylkeskommune. Vi har stor aktivitet, og investerer for rundt 2 milliarder kroner årlig. Med ca. 850 ansatte er vi godt rigget for fremtiden og Elvia har en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Gjennom å sikre effektiv tilgang på strøm legger vi til rette for det grønne skiftet, for bærekraft og langsiktige valg.

Entur legger til rette for effektiv bruk av data fra kollektivsektoren. Målet er bedre beslutningsgrunnlag for kollektivselskapene, og bedre informasjon og tilbud til reisende. De lager salgs- og bet.systemer for togselskapene m.m. samt en nasjonal og ikke-kommersiell reiseplanlegger.

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med rundt 1700 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Hos oss finner du studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, bygg, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Gjøvik.

Fram Revisjon AS er et mellomstort revisjon- og rådgivningsselskap med hovedkontor på Elverum. Vi er 15 ansatte og har ca 750 kunder med hovedvekt i Østerdalen, Solør og Trysil. Kundene våre er små og mellomstore og vi kommer tett på den lokale og regionale næringslivspulsen og utviklingen som skjer i regionen vår.

Over 50, og ønsker å jobbe? Gammel Nok vokser og trenger flere seniorer og pensjonister. Vi har mange oppdragsgivere – både bedrifter og privatpersoner – som ønsker din innsats, både faglært og ufaglært. Etterspørselen etter praktiske tjenester i hjemmet øker også. Vi søker flere som ønsker å gjøre andres hverdag bedre gjennom en meningsfull innsats. Hos oss bestemmer du selv hvor mye og når du vil jobbe.

GK er Skandinavias ledende leverandør av teknikk i bygg med en omsetning på rundt 6 milliarder kroner. Med rundt 3000 ansatte og 100 kontorer i Norge, Sverige og Danmark leverer vi smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, rør, elektro og byggautomasjon.

Glommen Mjøsen Skog er et skogsamvirke som eies av omkring 7100 skogeiere fra Innlandet og deler av Viken fylke. Vi kjøper og selger tømmer, administrer hogstoppdrag, utarbeider digitale skogbruksplaner og tilbyr en rekke andre skogtjenester. Våre fagfolk bistår skogeiere med faglige råd innenfor mange felt tilknyttet skogeiendommen og næringspolitiske spørsmål. Vi utøver aktivt industrieierskap, deriblant som største eier i Moelven Industrier.

Hamar Game Collective SA er Norges største klynge av spillbedrifter, lokalisert på Hamar. Pr nå har vi 15 medlemsbedrifter. Hamar Game Collective jobber for å fremme spillnæringen lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hamar kommune ligger i Innlandet med hovedsete i byen Hamar. Byen er Innlandets største med i overkant av 32 000 innbyggere. Hamar er den største byen i Innlandet med sine 32 200 innbyggere. De har et mangfold av stillinger.

Hamar Media er Innlandets største medie- og kommunikasjonshus med ca 270 ansatte og en årlig omsetning på rundt 300 millioner kroner. Konsernet har virksomhet innen avis, distribusjon og kommunikasjon. Virksomheten er hovedsakelig innen nyhetsformidling, kommunikasjon, medierådgiving, profilering, trykk og distribusjon.

Hamarregionen reiseliv og utvikling («Hamarregionen») er et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ som fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet og reiselivet i regionen.

Hamarregionen Næringsforum har som formål å fremme regional utvikling og næringslivets interesser i Hamarregionen. Forumet er partipolitisk nøytral, men kan ha en næringspolitisk tilnærming i sitt arbeid. Det kan være alt fra å sette dagsorden til å arrangere møteplasser for utveksling av kunnskap og interesser.

Headit AS leverer digital utvikling fra A – Å, enten i form av enkeltressurser eller som tverrfaglige team. Headit har i dag 32 ansatte, og arbeider tett på kunder lokalt, regionalt, nasjonalt og også utenfor landets grenser. Hovedkontor i Ottestad, og avd.kontor på Gjøvik.

Innlandets største vann- og avløpsselskap. 60 engasjerte og motiverte ansatte utvikler fremtidsrettede løsninger i tråd med våre verdier: Miljøbevisst. Pålitelig. Handlekraftig.

Hos Høgskolen i Innlandet kan du velge mellom et bredt spekter av utdanninger. Vi har over 15.000 studenter fordelt på våre seks studiesteder. Vi er opptatt av å gi studentene våre et lærerikt, utfordrende og artig studieløp. Vi er en av de største arbeidsgiverne i regionen, og har per i dag over 1000 ansatte! Vi har stadig behov for faglige, administrative og teknisk ansatte hos oss.

Håndverksgruppen består av lokale håndverksbedrifter i Norge og Sverige. De leverer alt av overflatetjenester som mur, gulv, flis og maling, og med kvalitet og bærekraft i høysete som høyeste prioritet forsøker vi å endre en bransje. Håndverksgruppen består av 3300 kolleger i 85 lokale håndverksbedrifter.

Industrinettverket
Elverum og Sør-Østerdal

Regionalt nettverk for industri/produksjonsbedrifter fra ulike bransjer, tilhørende i Elverum- og Sør-Østerdal-regionen. Industrinettverket har hatt sin oppstart i 2022. 

Inmeta er opptatt av at du skal trives og på jobb og mener trivsel er det grunnleggende som skal til for å skape gode, innovate produkter og tjenester. Vi har blitt 250 spesialister på digitial- og datadreven innovasjon og fordelt på 4 lokasjoner, hvor 34 av dem jobber på Hamar. Vi jobber med alt fra strategi til tjenesteutvikling – sky is the limit! Vi jobber også sammen med kundene våre. Ikke for dem. Dette gjør at vi får til synergier som vil gi verdi og vekst. Vi ønsker alltid søknader fra flinke folk.

Innlandet politidistrikt er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Politidistriktet har ca. 1000 ansatte som daglig bidrar til å løse det viktige samfunnsoppdraget. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver, og du trenger ikke være politi for å løse mange av dem. Politidistriktet har ansatte som jobber med saksbehandling, forvaltning, publikumsmottak, rådgivning, regnskap, IKT, kommunikasjon, HR, analyse med mer.

K. A. Rasmussen er et internasjonalt selskap med hovedkontor og produksjon på Hamar som produserer og selger ulike typer produkter og tjenester med tilknytning til edelmetaller. De har ca 60 ansatte på Hamar og 7 i Oslo. Her drives Nordens største raffineri for edelmetaller.

Kong Arthur AS har et av Innlandets største miljøer med gode teknologer. De er nærmere 30 medarbeidere som behersker de fleste teknologier. Sammen med etablerte selskaper utforsker de nye forretningsideer og vekstmuligheter.

Lærlingkompaniet Innlandet formidler læreplasser innen reise- og måltidsbransjen, og er et bransjerettet opplæringskontor. Det er viktig med kvalitet i fagopplæringen, med trygge rammer rundt lærlinge-løpet. Som opplæringskontor gjennomfører vi halvårsamtaler med lærling og bedrift, og holder kurs og samlinger.

Lærlingsenteret Innlandet er et tverrfaglig opplæringskontor og er et bindeledd mellom lærebedrifter, skoler, myndigheter og søkere. Vi arbeider med å formidle lærlinger til våre medlemsbedrifter. Vi kan hjelpe deg med læreplass innen flere fag, blant annet bygg og anleggsfag, elektro, salg og IT, restaurant og matfag og mediefagene.

Matbransjen Innlandet tilbyr læreplasser innen en rekke fagområder og den faglige variasjonen er stor. Her finner du aktører som har brede karrieretilbud og muligheter, og den faglige variasjonen er stor. Ved å sikte seg inn mot matbransjen i Innlandet, får du tilgang til jobbmuligheter innenfor noen av landets største bedrifter og du får jobbe med kjente merkevarer.

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet til kosmetikk og legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Minel-konsernet er i dag en av Norges største elektroentreprenører med hovedkontor på Hamar. Minel består av 17 selvstendige datterselskap. Selskapene utfører elektriske installasjoner for privatmarkedet, næringsmarkedet og offentlig sektor på Østlandet. Hvis du er elektriker/installatør/prosjektleder med et hjerte som banker for elsikkerhet og gode kundeopplevelser, da er du kanskje akkurat den vi trenger.

MjøsAnker hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Mer enn tusen personer får årlig tilbud om arbeidstrening, arbeidsutprøving og kursing hos oss som gjør dem i stand til å komme ut og delta i arbeidsmarkedet. Som Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift samarbeider vi tett med lokalt næringsliv om trygg rekruttering av arbeidskraft. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede ved mestring og utvikling!

NAV, eller Arbeids- og velferdsforvaltningen har ca. 22.000 medarbeidere og vi forvalter nesten 1/3 av Norge sitt statsbudsjett gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Vi har både statlige og kommunale tjenester og vi skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker muligheter.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samler Norges største fellesskap av bedrifter, og er den ledende organisasjonen for arbeidsgivere. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet. Nasjonalt består vi av et fellesskap med over 30.000 medlemsbedrifter med over 600.000 årsverk, samt regionkontor som dekker alle fylkene og landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser. I NHO Innlandet har vi om lag 2300 medlemsbedrifter og jobber med lokal påvirkning.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid.

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne design -og miljøfag, interiør og anleggsfag, samt kurs.

I tillegg tilbyr vi videregående utdanning for voksne innen gartner- og blomsterdekoratørfaget.

Skolen ligger i Moelv og har i overkant av 300 studenter. Skolen har et ideelt læringsmiljø for grønne fagområder og har mange unike studietilbud som ingen andre tilbyr i landet.

Nortura Rudshøgda er den største industriarbeidsplassen i Ringsaker kommune med ca. 650 ansatte. Her slaktes og skjæres storfe, småfe, og foredlingsvirksomheten omfatter hamburgere, panerte produkter, ferdigmat, bacon, kjøttkaker, karbonader, kjøttboller, marinerte produkter og forbrukerpakket biff, fersk og fryst finstykk. Vi har et betydelig ekspedisjonsområde med plukking og ekspedering av varer.

NTNU i Gjøvik har stor faglig aktivitet, deltar i en rekke EU-prosjekter, med faglige satsingsområder innen informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon samt morgendagens helse- og omsorgstjenester. NTNU i Gjøvik skal ha studenter som trives i et godt og inkluderende læringsmiljø.

Forsvaret er landets største lærebedrift med ca 630 lærlinger fordelt over 30 ulike fag. Hos oss gjennomfører du førstegangstjenesten og fagbrev over 2 år. Vi tilbyr læreplasser over hele landet.

Okio (Opplæringskontoret for industribedrifter østlandet) er et flerfaglig samvirkeforetak mellom medlemsbedrifter for organisering og koordinering av fagopplæring som er bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige. Læringer er sikret veien fram til fag/svenneprøven via lærekontrakter med OKIO.

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert av Bygg- og Tømrermestrenes Forening i 1967. Kontoret er landets første opplæringskontor. Hvert år inngår vårt kontor rundt 300 lærekontrakter i tømrerfaget.Vi sørger bl.a. for å formidle søknader om læreplasser. tilbyr lærlingene nødvendige kurs og perfeksjonering, og gir råd og veiledning til bedriftene.

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater. De representerer bransjer som anlegg, skog, gjenvinning og brønnborere.

Siden 1993 har OSVK formidlet, fulgt opp, rekruttert og kurset lærlinger innen grafisk, trykk, medier og reklamebransjen. OSVK er et yrkesfaglig opplæringskontor. Vi tilbyr oppbyggende kurs for både lærere, lærlinger og bedrifter og kurspakkene våre er en del av lærlingeløpet. I dag har vi lærlinger og bedrifter i store deler av landets fylkeskommuner. Hos oss møter du medarbeidere med faglig kompetanse, samt kompetanse inne kommunale og pedagogiske områder.

PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas AS. Selskapet arbeider innen tre segmenter. Ordensvakter til utelivet, messer, konserter arrangementer og spesialtjenester. Selskapet er etablert med ulike avdelinger i alle landets fylker med hovedkontor i Stavanger. Profesjonelle i alle ledd og skal være en foretrukken samarbeidspartner.

Prosesspilotene er Norgesledende innen Microsoft Dynamics 365 CRM. Vi skaper verdi ved å ha Norges beste kompetansemiljø i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, avgrenset til markedsføring, salg, service og prosjektprosesser.
En av våre grunnverdier er kunnskap og i et hurtig skiftende marked er kunnskap og kompetanse en av våre viktigste ressurser. Vi prioriterer derfor din læring og kompetansedeling høyt blant annet gjennom vårt 7 ukers akademi for alle nyansatte.

Ringsaker er den største kommunen i Innlandet i antall innbyggere. Ved utgangen av 1. halvår 2022 var det 35 327 innbyggere i kommunen. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som den næringsvennlige kommunen. Mjøsa gir Ringsaker 11,4 mil med strandlinje og fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser – omgitt av det vakre kulturlandskapet Ringsaker er så kjent for.

Satema AS leverer alt fra strømforsyning til midlertidige installasjoner, fast strømforsyning til bygg, samt nødstrøm/reservekraft.Skaaret AS har siden etableringen i 1963 perfeksjonert seg på konstruksjon og produksjon av elektrotavler.

Etter å ha sikret det som betyr noe for kundene i over 90 år, har vi sett mer enn de fleste. Det store flertall av vekterne har praksis, trening og kurs for å utføre spesialisert vakthold. Våre medarbeideres samlede kompetanse overføres effektivt til nyansatte og lærlinger. Vi søker: Vektere til stasjonære og mobile tjenester (hovedsak deltid) samt lærlinger. Vi tar også inn praksis elever fra vgs.

SOA – senter for opplæring i anleggsgartnerfaget ble stiftet i 1985 og er i dag godkjent opplæringskontor i 6 fylker. SOA har medlems- og lærebedrifter i privat og offentlig sektor. Vi setter faglig kvalitet i fokus og en fagkonsulent fra SOA følger opp lærlinger/lærekandidater i bedrift gjennom hele læretiden. Hver høst/vinter får alle våre lærlinger/lærekandidater tilbud om «lærlingskole» og andre fagkurs. Vi tilbyr også kurs til ansatte i våre medlemsbedrifter og andre i bransjen.

Sirkula arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall for å gi det høyere verdi, og samfunnet økt bærekraft. Vi håndterer avfallet fra 95 000 innbyggere i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune, og tar også imot avfall fra næringslivet. Sirkula drifter fem gjenvinningsstasjoner, to avfallsanlegg og deponi, produserer jord og har Norges første ombrukskjøpesenter, Resirkula, i kretsløpsparken ved Hamar.

Å få jobbe med minnerike fjellopplevelser året rundt er det beste som finnes! Våre ansatte er vår største ressurs. Stort engasjement for å skape gode vinteropplevelser for våre gjester er en stor del av vår suksess. Hos oss kan du være deg selv og ha det gøy, mens du leverer gode resultater sammen med fantastiske kolleger.

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad og Hamar.

We invite you to join us at INN Game School. Located in Hamar the city that aspires to be the game capital of Norway. We collaborate with local, national and international partners. To prepare students for careers as artists, animators, modelers, riggers, and programmers for entertainment and software development companies.

Stange er et eldorado for natur- og friluftinteresserte og her er du omgitt av grønne omgivelser som gir deg pusterom. Inngangsporten til Innlandet. Her kan du bo i landlige omgivelser med nærhet til det urbane. Kulturlandskapet og storgårdene inviterer til opplevelser både sommer og vinter. En av landets største jordbrukskommuner som kombinerer bærekraftighet og naturforvaltning med matkultur og historisk stolthet. I en kommune har vi behov for nær sagt all kompetanse.

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Som et av landets største helseforetak med om lag 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, har vi Innlandets største kompetansemiljø. Vi har alltid behov for dyktige og motiverte fagfolk, spesielt innen det helsefaglige området, men også innenfor mange andre viktige fagområder.

Syljuåsen er en veletablert lokaleid totalentreprenør i Innlandet med vekstambisjoner. Vårt mål er å være den foretrukne entreprenøren i Innlandet og være en aktiv pådriver til utvikling i bransjen. Syljuåsen AS omsetter i dag for ca. 650MNOK rundt Mjøsa, med hovedkontor på Gjøvik, og avdelingskontorer på Lillehammer og Hamar. Alt innen boliger, nærings- og offentlige bygg.

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. De er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Deres 24 000 eksperter globalt er spesialisert innen sky, data og programvare, og betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land.

Traktorbransjens Opplæringskontor formidler læreplasser innen landbruksmaskin-mekanikerfaget, anleggsmaskinmekanikerfaget, truck- og liftmekanikerfaget og reservedelsfaget. Vi er godkjent i 6 fylker, og bistår lærlingen og bedriften gjennom læretiden og fram til fagprøve. Vi søker lærlinger innen landbruksmaskin-mekanikerfaget, anleggsmaskinmekanikerfaget, truck- og liftmekanikerfaget og reservedelsfaget.

Vi er 321, et ambisiøst IT-konsulentselskap på Hamar – eid av de ansatte. Våre designere og utviklere jobber i spennende oppdrag for noen av Norges største og mest kjente merkevarer. En av våre viktigste verdier er åpenhet, noe du enklest ser ved å sjekke Personalhåndbok og lønnsmodell som er åpen for alle på 321.no. Det de ansatte derimot merker mest i hverdagen er hvordan vi hele tiden deler informasjon om kunder, oppdrag og fag. Vi ønsker at alle ansatte i selskapet skal være involvert og interessere seg for utviklingen og driften av selskapet. Tillit til hver enkelt gjør at vi trenger få regler og heier på alle initiativ!

VRINN Immersive Learning Cluster jobber med å endre læring i bred forstand, gjennom å skape nye løsninger for læring, trening og kunnskapsoverføring ved bruk «omsluttende» teknologier som VR og AR (ofte omtalt som XR), spill og «spillifisering».

 • Advokatfirmaet Campbell & Co AS
 • Arribatech Cloud
 • ASKO Hedmark AS
 • ByggOpp Innlandet
 • Curida AS
 • Eidsiva
 • Eika Forsikring
 • Elverum kommune
 • Elverum Vekst
 • Elvia
 • Entur AS
 • Fagskolen Innlandet
 • Fram Revisjon AS
 • Gammel Nok Innlandet
 • GK Norge AS  avd. Hamar
 • Glommen Mjøsen Skog SA
 • Hamar kommune
 • Hamar Media AS
 • Headit AS
 • Hias IKS
 • Høgskolen i Innlandet
 • Håndverksgruppen AS
 • Industrinettverk Elverum og Sør-Østerdalen
 • Inmeta
 • Innlandet fylkeskommune
 • Innlandet politidistrikt
 • K.A.Rasmussen AS
 • Kong Arthur AS
 • Løten kommune
 • Lærlingkompaniet Innlandet
 • Lærlingsenteret Innlandet
 • Minel AS
 • Løten kommune
 • Martin M. Bakken AS
 • Matbransjens Opplæringskontor
 • Mazeppa Group
 • Minel AS
 • MjøsAnker AS
 • NAV
 • Norconsult
 • Nortura Rudshøgda
 • NTNU
 • OKIO SA
 • Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB)
 • Opplæringskontoret for Forsvaret
 • Opplæringskontoret for tømrerfaget
 • Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon
 • Personal Service og Sikkerhet AS
 • Pilkington
 • ProsessPilotene AS
 • Ringsaker kommune
 • Securitas
 • Senter for opplæring i anleggsfaget
 • Sirkula IKS
 • Skaaret/Satema
 • Sopra Steria
 • Spillskolen – Høgskolen i Innlandet
 • Stange Kommune
 • Syljuåsen AS
 • Tietoevry
 • TINE Brumunddal
 • TINE Meieriet Tretten
 • Traktorbransjens opplæringskontor
 • TRETOEN AS
 • VRINN
 • Østlandske Lettmetall