Den viktigste møteplassen mellom elev/studenter, jobbsøkende og næringslivet

Opprinnelig er dette en jobbmesse som vi nå videreutvikler og utvider med kompetanseløft med fokus på livslang læring samt en arena for utdannings- og karrierevalg for elever/studenter og de som ønsker et karrierebytte. Vi er glade for å ha inngått et samarbeid med Innlandet fylkeskommune for vår utdannings- og karrierevalg pilot. Ambisjonen er at Arena Innlandet 2022 blir en mangefasettert møteplass for de som ønsker kompetansepåfyll. Et godt og effektivt utstillingsvindu for næringslivet i regionen som ønsker å rekruttere og en arena for utdannings- og karrierevalg for elever/studenter og de som ønsker et karrierebytte.

Kom i kontakt med oss

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med arbeidssøkere, næringsaktører, gründere og andre interessenter. Send oss en e-post på kontakt@arenainnlandet.com. Følg oss gjerne på Facebook for å holde deg oppdatert.

Arena Innlandet

Arrangementet finner sted på Scandic Hamar.

Arrangementet

Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen reiseliv og utvikling og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. Våre naboregioner, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik og Lillehammer har vært invitert med inn og har deltatt på noen arrangementer.