Den viktigste møteplassen mellom elev/studenter, jobbsøkende og næringslivet

Arena Innlandet er en møteplass hvor næringsliv, studenter og jobbsøkende kan møte næringslivet fra Innlandet. Ambisjonen er at Arena Innlandet er en mangefasettert møteplass for de som ønsker kompetansepåfyll. Et godt og effektivt utstillingsvindu for næringslivet i regionen som ønsker å rekruttere og en arena for utdannings- og karrierevalg for elever/studenter og de som ønsker et karrierebytte.

Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen reiseliv og utvikling og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. Våre naboregion Elverumregionen er medarrangør. Arena Innlandet ble utviklet i 2016 som en videreføring av Tirsdag kveld arrangementet som var en ren jobbmesse. Arena Innlandet ble arrangert i Oslo hvor vi som eneste region også var en del av Oslo Innovation Week med en fagdel. Siden konseptet ble lansert i 2016 har konseptet blitt videreutviklet hvert år.

Etter arrangementet i 2019 ble det besluttet å ta konseptet hjem og arrangere det på Hamar som et fysisk og digitalt arrangement. På grunn av pandemien ble arrangementet i 2020 kun arrangert digitalt på plattformen jobbmesse.no. Arrangementet som var planlagt høsten 2021 ble flyttet til 29. september 2022.

I 2021 har vi videreutviklet konseptet ytterligere med konseptet elev møter næringsliv i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Ungt entreprenørskap Innlandet, NHO Innlandet og opplæringskontor. Vi kjører en pilot på dette konseptet den 27. januar på den digitale plattformen Myonvent.

Tidligere har arrangementet blitt gjennomført i flere former:

2016 2017 2018 2019 2020
Mesh i Oslo Sentralen i Oslo Sentralen i Oslo Sentralen i Oslo Digitalt på jobbmesse.no
Tema for Oslo Innovation Week fagdag Tema på Oslo Innovation Week Tema på Oslo Innovation Week Tema på Oslo Innovation Week  
– Fremtidens bomiljøer
– VR i Helse og rehabilitering
– Accelerationg knowledege transfer using AR/VR technolog
– Food 4.0 Sustainable or not?
– Better and safer cities using VR/AR Boost learning and prevent dropout  

Arena Innlandet

Arrangementet finner sted på Scandic Hamar.