Hopp til innholdet

Arena Innlandet er en møteplass hvor næringsliv, studenter og jobbsøkende kan møte næringslivet fra Innlandet.

Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen reiseliv og utvikling og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. Våre naboregioner, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik og Lillehammer har vært invitert med inn og har deltatt på noen arrangementer. 

I 2017 videreutviklet vi konseptet med jobbmessen gjennom å styrke synlighet og profilering av deltakende bedrifter og regionen i før og etter selve arrangementet. Vi utviklet et konsept for profilering mot skoler og studentforeninger i tillegg til en rigg opp mot Oslo Innovation Week. Vi er den eneste regionen som har vært en del av Oslo Innovation Week gjennom våre fagseminarer, og vi har deltatt i de siste tre årene.

Opprinnelig er dette en jobbmesse som vi nå videreutvikler og utvider med kompetanseløft med fokus på livslang læring samt en arena for utdannings- og karrierevalg for elever/studenter og de som ønsker et karrierebytte. Vi er glade for å ha inngått et samarbeid med Innlandet fylkeskommune for vår utdannings- og karrierevalg pilot. Ambisjonen er at Arena Innlandet 2022 blir en mangefasettert møteplass for de som ønsker kompetansepåfyll. Et godt og effektivt utstillingsvindu for næringslivet i regionen som ønsker å rekruttere og en arena for utdannings- og karrierevalg for elever/studenter og de som ønsker et karrierebytte.

Tilbakemeldinger fra de bedriftene som deltok på tidligere jobbmesser er at det er en viktig arena både for synlighet og rekruttering samt for nettverk med andre bedrifter i regionen. 

Følg oss gjerne på Facebook for å holde deg oppdatert.

Snakk med oss 
Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med arbeidssøkere, næringsaktører, gründere og andre interessenter. Send oss en e-post på kontakt@arenainnlandet.com

Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert!

Arrangører
Arena Innlandet er et samarbeid mellom Hamarregionen Næringsutvikling og NAV i Hamarregionen, hvor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten står bak. Formålet med jobbmessen er å vise frem jobbmulighetene i regionen og tiltrekke oss attraktive arbeidstakere.