Hopp til innholdet
Hjem » Fremtidens bomiljøer

Fremtidens bomiljøer

Ewa Westermark fra GEHL Architects om «Trender og tendenser i det 21. århundre og de nye krav som stilles til de livsmiljøer vi skaper».

IMG_0909.jpg

Hvordan kan vi bedre utnytte de ressurser vi har i små byer og kommuner? Hvordan kan vi skape sosial innovasjon gjennom pilotprosjekt og nye former for aksjonsorienterte og forsøksbaserte prosesser og prosjekter? Hvordan får vi mennesker involvert samtidig som vi lærer oss mer gjennom å måle innsatsenes effekter? Hvordan måler vi livskvalitet og felleskap?

Hva slags kunnskap og kompetanse trenger vi? Hvem er de viktige driverne når kommunene skal videre fra visjon til konkrete tiltak?

Innlandet er allerede i gang, og fire fremtidsrettede og innovative boligutviklingsprosjekter (bomiljøer) fra regionen blir presentert:

– Åkersvika Hageby i Stange

– Ydalir i Elverum, ny bærekraftig bydel og del av ZEN forskningsprosjekt

– Mjøstårnet i Brummundal, verdens høyeste trehus ved Mjøsa

– Utvikling av Mjøsfronten i Hamar

Representanter fra de fire ovennevnte prosjektene vil være til stede under arrangementet. 

Doga Design og Arkitektursenter har en viktig rolle som kompetanse- og formidlingssenter for design, arkitektur og byutvikling mot næringsliv og offentlig sektor.

Med bakgrunn i regionens fire fremtidsrettede og innovative boligutviklingsprosjekter, vil Doga, ved Karoline Birkeli-Gauss, snakke om hvordan tenke nytt for å sikre at medvirkning blir implementert i kommunale prosesser og planer.

fremtidens-bomiljoer

Målgrupper: Utbyggere, arkitektbyråer, konsulentbyråer innen byggrelatert virksomhet, rådgivende ingeniører, leverandører til byggindustrien, studenter innen arkitektur, bygg, landskap, design og samfunn.

Etter foredragene blir det diskusjon i grupper hvor vi belyser hvordan fagmiljøer kan samarbeide for å sikre ønsket utvikling av norske byer og tettsteder.

Arenaen legger også til rette for nettverksbygging med viktige aktører innen boligutvikling.

Se FB event