RESTART kompetanseprogram

Livslang læring og påfyll i samarbeid med Digital Innlandet

Fagdel jobbmesse 2017

For alle som er i jobb er det viktig med livslang læring og påfyll for å holde seg relevant og attraktiv i arbeidslivet. Under Arena Innlandet presenterer vi noen spesielt utvalgte og spennende områder for kompetanseheving som er aktuelle på tvers av bransjer og bedrifter.

Vi har inngått et samarbeid med Digital Innlandet hvor arrangementet RESTART blir en del av programmet til Arena Innlandet.

Detaljert program kommer snart. 

Raskere omstilling, utvikling og innovasjon drevet fram av teknologisk utvikling krever nye måter å jobbe på, nye måter å lede på, samt nye måter å innovere på. Samtidig er behovet for å definere, verifisere og løse både de store og litt mindre utfordringene økende. I denne konteksten er samspill mellom IKT-næringen og andre bransjer avgjørende.

På RESTART deles kunnskap og erfaringer om den forretningsmessige viktigheten av IT og digital utvikling innenfor alle bransjer. Konferansen gir inspirasjon til å tenke annerledes rundt ledelse, kompetanse og forretningsutvikling.