Kompetanseløft

Livslang læring og påfyll under Arena Innlandet

Fagdel jobbmesse 2017

For alle som er i jobb er det viktig med livslang læring og påfyll for å holde seg relevant og attraktiv i arbeidslivet. Under Arena Innlandet presenterer vi noen spesielt utvalgte og spennende områder for kompetanseheving som er aktuelle på tvers av bransjer og bedrifter.

Program

Fra kl. 11.00 – 12.00 Praktisk bruk av AI for bedrifter med Hamarregionen Næringsforum. Innleder Håvard Røste, Kilde
Fra kl. 12.00 – 12.30 Hva, hvordan og hvorfor ha fokus på cyber security med Marius Sandbu, Sopra Steria
Fra kl. 12.30 – 13.00 Hvordan få økt konkurransekraft med digitalisering? Hanne Maren Heije, InMeta
Fra kl. 13.00 – 13.30 Hvordan tiltrekke oss folk vi trenger og utvikle de vi har? Liv Krokan Murud, Sparebank 1 Østlandet
Fra kl. 13.30 – 14.00 Hvordan sikre at du beholder verdifull arbeidskraft? Panelsamtale med Lyngholtet sykehjem.

Et arbeidsmarked i omstilling – ledes av Anja Søberg, direktør NAV Arbeidslivssenter Innlandet
Fra kl. 14.00 – 14.30 Tenk utenfor boksen, løs rekrutteringsproblemet med inkluderende rekruttering. Panelsamtale med XXL Hamar.
Fra kl. 14.30 – 14.00 Hjelpemidler i arbeidshverdagen med NAV Hjelpemiddelsentralen
Fra kl. 13.30 – 15.00 Jobbsøkerverksted – NAV i samarbeid med Karrieresenteret Innlandet