Kompetanseløft

Livslang læring og påfyll

Fagdel jobbmesse 2017

For alle som er i jobb er det viktig med livslang læring og påfyll for å være relevant i arbeidslivet. Vi har valgt ut noen områder som er aktuelle på tvers av bransjer og bedrifter. Her vil du få påfyll på områdene digitalisering, bærekraft, samarbeid, innovasjon/kommersialisering og mangfold.

Vi har inngått et samarbeid med Digital Innlandet hvor arrangementet RESTART blir en del av programmet til Arena Innlandet.

Detaljert program blir lagt ut etter hvert.

Raskere omstilling, utvikling og innovasjon drevet fram av teknologisk utvikling krever nye måter å jobbe på, nye måter å lede på, samt nye måter å innovere på. Samtidig er behovet for å definere, verifisere og løse både de store og litt mindre utfordringene økende. I denne konteksten er samspill mellom IKT-næringen og andre bransjer avgjørende.

På RESTART deles kunnskap og erfaringer om den forretningsmessige viktigheten av IT og digital utvikling innenfor alle bransjer. Konferansen gir inspirasjon til å tenke annerledes rundt ledelse, kompetanse og forretningsutvikling.