Kompetanseløft

I forbindelse med jobbmesse 15. oktober 2020 og 11.mars 2021 inviterer vi til seminarer der din bedrift har mulighet til både å gi og få kompetanseløft.

Bildet kan inneholde: 3 personer, forsamling og utendørs
Foto: Ringsaker Kommune/ Kristina Krogvold

Mer informasjon om faglig innhold i seminarene kommer.